Training

Zijn uw werknemers zeer gemotiveerd, maar zich onvoldoende bewust van de gevolgen van hun eigen acties in de supply chain? Met groepstraining kunt u hún bewustzijn en úw financiële resultaten verbeteren! Het zijn de mensen die uw organisatie maken. De sleutel tot verandering ligt dan ook bij hen. Mensen die in uw organisatie op de juiste plek zitten en goed gemotiveerd zijn, zijn in staat tot fantastische samenwerking en tot het neerzetten van uitstekende resultaten. Red Stone Management helpt u het maximum te halen uit uw belangrijkste bron voor verbetering. Door uw medewerkers bewust te maken van het effect dat zij op de supply chain hebben, kunt u op eenvoudige manier duurzame winst boeken. 

Resultaten

  • Voor vijf kleine bedrijven, die samen het hart van de milieuconsultancy-sector in Nederland vormen, verzorgden wij een bewustwordingstraining. Aan iedere training koppelden wij een boardroom consult. Bij elk van de vijf bedrijven groeide de winst met tenminste 15%, en geen enkele werknemer verliet het bedrijf in het eerste jaar na de training.
  • Ook trainden we diverse groepen werknemers van een oliebedrijf. Het trainingseffect vertaalde zich hier in een groei van de winst met 5%. Daarnaast hadden de trainingen een aanzienlijk positief resultaat op de teamcultuur: niemand verliet het bedrijf binnen een jaar na de training. Tenslotte nam het aantal bedrijfsongevallen af, doordat de werknemers meer gemotiveerd waren om de regels op het gebied van gezondheid en veiligheid na te leven.

Bij een training biedt Red Stone Management u een gratis boardroom consult. In dit consult koppelen wij alle ideeën aan u terug, die zijn genoemd tijdens de training.