Training

Ziet uw organisatie zich voor een uitdagend logistiek of financieel vraagstuk geplaatst? Heeft u daarin behoefte aan een verhelderende doorlichting en een doordacht advies van een manager met een bewezen staat van dienst? Een manager die jarenlange ervaring heeft in het vinden van oplossingen voor uiteenlopende uitdagende situaties? Red Stone Management helpt u met een snelle en rake probleemanalyse en met het aangeven van mogelijke oplossingen. Gebaseerd op onze uitgebreide praktijkervaring adviseren wij u daarbij ook over praktische haalbaarheid van de verschillende scenario’s.

Advies alleen leidt niet altijd tot het juiste resultaat, is onze ervaring. Daarom zijn wij voor uw organisatie ook graag van toegevoegde waarde bij het implementeren van de gekozen oplossingen of de nieuwe strategie.

Resultaten

  • Voor een vijftal kleine bedrijven, die samen het hart van de milieuconsultancy-sector in Nederland vormen, verzorgden wij een bewustwordingstraining. Aan iedere training koppelden wij een boardroom consult. Bij elk van de vijf bedrijven groeide de winst met tenminste 15%, en geen enkele werknemer verliet het bedrijf in het eerste jaar na de training.
  • Ook trainden we diverse groepen werknemers van een oliebedrijf. Het trainingseffect vertaalde zich hier in een winsttoename van 5%. Daarnaast hadden de trainingen een aanzienlijk positief resultaat op de teamcultuur: niemand verliet het bedrijf binnen een jaar na de training. Verder nam het aantal bedrijfsongevallen af, doordat de werknemers meer gemotiveerd waren om de regels op het gebied van gezondheid en veiligheid na te leven.

Bij een training biedt Red Stone Management u een gratis boardroom consult. In dit consult koppelen wij alle ideeën aan u terug, die zijn genoemd tijdens de training.

Lees meer over onze consultancy

Lees meer over interim-management

Lees meer over programma-management