Over ons

Onze missie

Het is onze missie om de interne supply chain in complexe nationale en internationale organisaties te optimaliseren. Of het nu gaat om bedrijven die zich richten op industriële productie of om organisaties op het gebied van banken en verzekeringen. In de afgelopen 30 jaar hebben we bewezen dat de beste resultaten worden behaald, wanneer alle belanghebbenden in de interne supply chain een gezamenlijke focus hebben. Dit betekent dat uw team zich een nieuwe manier van werken eigen moet maken. Wij begeleiden uw organisatie bij dit proces. Dit doen wij door uw teams uit te dagen om tastbare resultaten neer te zetten. Altijd met oog voor de strategische doelen en competenties van de organisatie in de supply chain. Het is onze ambitie om zo voor uw organisatie een volgende stap mogelijk te maken. Samen met u.


Evenwichtig en daadkrachtig management 

U verwacht van uw tijdelijk manager dat hij of zij met adequate en effectieve oplossingen voor de kortetermijnproblemen komt. Antwoorden op de vraag waarvoor u ons inschakelde. Wij geloven dat hiervoor een helder beeld essentieel is. In uw belang hangen wij als een helikopter boven uw organisatie om een snelle en onafhankelijke analyse van de situatie te kunnen maken.


Duurzame resultaten

Een scherpe probleemanalyse en een ondubbelzinnig advies zijn vaak niet genoeg. Om resultaten te behalen die beklijven, is een evenwichtige benadering van de verschillende fasen van een organisatieverandering nodig.
Wij blijven dan ook niet hangen in het bewustmaken van de noodzaak tot verandering en het bedenken van oplossingen. We dagen onze teams uit om in actie te komen en in nauwe samenwerking met uw mensen resultaten te bereiken. Daarbij schuwen we prestatiedruk niet. Tegelijkertijd vergeten we niet om behaalde resultaten met elkaar te vieren en om hoofdrolspelers in het voetlicht te plaatsen. Vanzelfsprekend houden we in alle fasen het hogere doel in de supply chain in het vizier. Tenslotte: wat in gang is gezet, moet ook worden bestendigd en verankerd. Daarvoor geven we uw organisatie graag hulpmiddelen mee.


Hands-on management ondersteuning

Red Stone Management ondersteunt uw organisatie. Voor welke uitdagingen u ook staat en welke grote veranderingen uw organisatie ook doormaakt. Onze managers zijn door de wol geverfde professionals, die over de benodigde lef beschikken en mensgericht zijn. Deze eigenschappen zijn voor u belangrijke factoren om successen te boeken en uitdagingen het hoofd te bieden. Met onze open-minded benadering van issues zijn wij in staat om problemen snel en grondig te analyseren. En dat niet alleen, we hebben de vaardigheid om in uw organisatie een sterke focus op het snel behalen van resultaten te creëren. Het vertrouwen dat hierdoor ontstaat, brengt de juiste processen naar oplossingen op middellange termijn op gang. Waardoor u en uw medewerkers succes ervaren en het plezier in het werk herwinnen.


Specialiteiten

Wij zijn gespecialiseerd in finance, ICT, logistiek en business. Hierin verbinden wij mensen en processen. Bij Red Stone Management huurt u zeer ervaren interim- en programmamanagers met meer dan 25 jaar ervaring in. Met het oog op de resultaten die u van ons verwacht, verzorgen wij waar nodig ook training en consultancy. Tot onze opdrachtgevers behoren grote multinationale industriële bedrijven. Maar ook middelgrote organisaties in uiteenlopende branches mogen wij tot onze klanten rekenen.

Onze uitgangspunten

Red Stone Management levert aan zijn opdrachtgevers een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Deze dienstverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: