Programma-Management

Programmamanagement volgens Red Stone Management

Heeft u in uw organisatie te maken met een programmacrisis? Onze managers helpen u op gestructureerde wijze bij het aanbrengen van samenhang tussen mensen en activiteiten en geven sturing aan uw projectleiders. In onze benadering onderscheiden wij drie fasen<

FASE 1: DE CRISIS OPLOSSEN

Het eerste dat u bij een programmacrisis in uw organisatie nodig heeft, is een programmadirecteur die de verantwoordelijkheid voor het stakeholdermanagement en het projectmanagement scheidt, en die zorgt dat er één aanspreekpunt is.

Dit creëert overzicht over de volgende parallel te nemen stappen:

Kortom, in de eerste fase zorgen we ervoor dat uw programma weer op stoom komt. 

De rol van training en consultancy

Het kan zijn dat de crisis in uw organisatie zo diep is, dat ondersteuning door middel van consultancy noodzakelijk is. LEES MEER

Is het voor het bereiken van resultaat nodig om uw medewerkers bewust te maken van de noodzaak tot verandering? Dan adviseren we u een training. LEES MEER

FASE 2: ADEQUATE GOVERNANCE EN RESULTATEN CREËEREN

Na de eerste fase, waarin het programma weer op gang is gekomen, focussen we in de tweede fase op de normale gang van zaken binnen het programma. We zetten een op maat gesneden governance-structuur op, om de neuzen van al uw stakeholders dezelfde kant op te krijgen. Ook focussen we op de evaluatie van projecten en bepalen we van ieder project of het stopgezet of vervolgd dient te worden. Verder hechten we in dit stadium bijzondere waarde aan het effectief communiceren en – indien van toepassing – vieren van projectresultaten, en aan het geven van aanbevelingen voor het verkrijgen van voordelen en besparingen.

FASE 3: REFREEZE EN OVERDRACHT

De laatste fase van onze betrokkenheid bevindt zich niet aan het einde van het programma, maar op dat punt waarop u over de juiste hulpmiddelen en ervaring beschikt om het stokje over te kunnen nemen. Vanaf dat moment kunt u het programma immers op succesvolle wijze zelf verder sturen. Door middel van training en evaluatie zorgen wij ervoor, dat u voor deze overdracht beschikt over het juiste competentieniveau. Dit is wat wij bedoelen wanneer we het hebben over ‘een duurzame volgende stap’ en ‘duurzame waardecreatie’.

Jarenlange ervaring

Onze klanten schakelden ons in voor uiteenlopende Europese opdrachten op de volgende gebieden:

Onze resultaten

Welke resultaten wilt u met Red Stone Management bereiken? Wij maken onderscheid in kortetermijnresultaten, middellange termijn- & strategische resultaten en tijdelijke (programma-) resultaten. Vaak zijn het de middellange termijn- en strategische resultaten die aan programma’s bestaansrecht verlenen. Investeerders, regelgevers en het senior management hebben hierin grote belangen. LEES MEER