Consultancy

Ziet uw organisatie zich voor een uitdagend logistiek of financieel vraagstuk geplaatst? Heeft u daarin behoefte aan een verhelderende doorlichting en een doordacht advies van een manager met een bewezen staat van dienst? Een manager die jarenlange ervaring heeft in het vinden van oplossingen voor uiteenlopende uitdagende situaties? Red Stone Management helpt u met een snelle en rake probleemanalyse en met het aangeven van mogelijke oplossingen. Gebaseerd op onze uitgebreide praktijkervaring adviseren wij u daarbij ook over praktische haalbaarheid van de verschillende scenario’s.

Advies alleen leidt niet altijd tot het juiste resultaat, is onze ervaring. Daarom zijn wij voor uw organisatie ook graag van toegevoegde waarde bij het implementeren van de gekozen oplossingen of de nieuwe strategie.

Onze ervaring

Voor onze opdrachtgevers voerden wij uiteenlopende consultancy-opdrachten uit op de volgende gebieden:

Onze resultaten

Welke resultaten wilt u met ons bereiken? Wij onderscheiden kortetermijnresultaten, resultaten op middellange termijn & strategische resultaten en tijdelijke (programma-)resultaten. Doorgaans leidt onze consultancy tot middellangetermijnresultaat en strategisch resultaat.