Red Stone Management: bewezen kwaliteit

Het is voor u belangrijk om erop te kunnen rekenen dat uw opdracht in goede handen is. Zowel met onze interim-management opdrachten als met onze programmamanagement-opdrachten behalen wij uitstekende resultaten. Lees hier enkele voorbeelden.
 

Resultaten van ons programmamanagement

Binnen alle programma’s waarvoor wij verantwoordelijk waren, kwamen wij tot een succesvolle afronding van minimaal 70% van de projecten binnen de afgesproken tijd en het vastgestelde budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet ongebruikelijk is dat een aantal projecten tussentijds gestopt worden, omdat ze niet meer bijdragen het doel van het programma. Op het gebied van werknemers en strategische resultaten haalden we bijna 100% van de afgesproken doelstellingen. Enkele voorbeelden:
  • Realiseren van een offshoring van diensten binnen een tijdsbestek van negen maanden, zonder in te boeten op de kwaliteit van de service aan interne klanten 
  • Verbeteren van de wereldwijde procesplanning van elektronische apparatuur binnen twaalf maanden. Daarnaast 23 nationale distributiecentra sluiten en drie Europese distributiecentra openen, met als doel de voorraadkosten met 34% te verlagen
  • Doorvoeren van een non-fuel assortimentswijziging en logistieke bestelprocesverandering in alle tankstations in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland, om te zorgen dat het rendement stijgt met 17,5% en dat een goedkeurende accountantsverklaring wordt verstrekt

 

Resultaten van ons interim-management

In de afgelopen tien jaar hebben wij van alle interim-managementopdrachten 93% succesvol afgesloten door de afgesproken resultaten te behalen of te overtreffen. Voorbeelden:
  • Return on investment van meer dan 100% in 1 jaar
  • IT rationalisatie van 22 uitgefaseerde systemen
  • 25% extra omzet door extra agenten in Duitsland en Scandinavië
  • Bij meer dan tien organisaties: omslag van rode cijfers naar (duurzame) winst
  • Ontslag of herplaatsing van 183 personeelsleden in Nederland en – in een andere organisatie –  ontslag of herplaatsing van 1.117 personeelsleden in Europa

 

Overige resultaten 

Indirect meten wij onze resultaten door na te gaan, hoe vaak onze programmamanagers en interim-managers door opdrachtgevers worden teruggevraagd voor een nieuwe opdracht. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat wij gemiddeld 2,2 maal door eenzelfde organisatie worden ingehuurd. Het branchegemiddelde ligt met 1,3 namelijk meer dan 50% lager.