Welke strategieën? Welke processen? Welke competenties?
     
Hoe te meten? Hoe te meten? Hoe te meten?
Stakeholders
 
Investeerders
Klanten
Werknemers
Leveranciers
Regelgevers
 
Stakeholders

Welke resultaten wilt u met Red Stone Management bereiken? 

  • Kortetermijnresultaten of projectresultaten voor programmamanagement. Klanten, management, werknemers en leveranciers volgen deze resultaten nauwgezet.
  • Resultaten op middellange termijn. Vooral management, investeerders (ROI) en regelgevers zijn hierin geïnteresseerd.
  • Tijdelijke resultaten van programma- of interim-management. De focus ligt hierbij op coördinatie en innovatie in de supply chain en op samenwerking en cultuurverandering in de teams.

Resultaten op middellange termijn en strategische resultaten

Over het algemeen richten programma’s zich op resultaten op middellange termijn en op strategische resultaten. Investeerders, regelgevers en het senior management hebben hierin grote belangen. Als programmanagers merken wij dat de middellange termijndoelen en strategische doelstellingen in veel organisaties abstract geformuleerd zijn. En dat terwijl er geen enkele ruimte voor misverstanden mag bestaan, als het erom gaat welke resultaten men met elkaar wil behalen. Zonder duidelijke doelen is een proces stuurloos en kunnen resultaten niet zichtbaar gemaakt worden. Bij iedere opdracht is ons startpunt daarom het expliciet maken van het gewenste resultaat.

Kortetermijnresultaten

Wanneer we bij een programma over kortetermijnresultaten spreken, doelen we op de projectresultaten. De focus ligt bij deze doelstellingen op het tevreden stellen van klanten, leveranciers en management. Investeerders en regelgevers hebben vaak weinig interesse in kortetermijnresultaten. Voor de communicatie en voor het nemen van beslissingen zijn deze doelen en resultaten echter van groot belang. Ze vormen de basis voor de maandelijks monitoring en verslaggeving in het programmaboard. Daarom besteden Red Stone managers expliciete aandacht aan de kortetermijndoelen en –resultaten. In het programmaboard wordt besloten welke projecten moeten worden geïnitieerd en welke moeten worden stopgezet omdat ze niet langer bijdragen aan de programmadoelen. De projectresultaten moeten immers passen in de strategische kern van het programma.

Tijdelijke programmaresultaten

Bij tijdelijke programmaresultaten ligt de focus op de coördinatie en innovatie in de supply chain en op de samenwerking en cultuurverandering in de teams. Het werken met programma’s kent bepaalde valkuilen. Een bekende valkuil is, dat alle aandacht eenzijdig gericht is op de projectresultaten. Ook zien we vaak dat de focus teveel komt te liggen op middelen en verslaggeving. Natuurlijk zijn alle genoemde zaken – resultaten, middelen en rapportage – van grote waarde, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het bedrijf maken. Daarom zijn Red Stone managers bijzonder sterk in het selecteren van een gebalanceerd team met complementaire krachten. Hierbij gaat hun voorkeur uit naar interne medewerkers binnen het programmateam. Zo behalen wij samen met u de afgesproken resultaten en investeren we tegelijkertijd in een duurzame organisatieverandering.

Resultaten van Red Stone Management 

Graag geven we u enkele voorbeelden van door Red Stone programmamanagers behaalde resultaten. Binnen alle programma’s waarvoor wij verantwoordelijk waren, kwamen wij tot een succesvolle afronding van minimaal 70% van de projecten binnen de afgesproken tijd en het vastgestelde budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet ongebruikelijk is dat een aantal projecten tussentijds gestopt worden, omdat ze niet meer bijdragen het doel van het programma. Op het gebied van werknemers en strategische resultaten haalden we bijna 100% van de afgesproken doelstellingen. Meer weten over onze resultaten? LEES VERDER