Welke strategieën? Welke processen? Welke competenties?
     
Hoe te meten? Hoe te meten? Hoe te meten?
Stakeholders
 
Investeerders
Klanten
Werknemers
Leveranciers
Regelgevers
 
Stakeholders

Welke resultaten wilt u met Red Stone Management bereiken? 

  • Kortetermijnresultaten of projectresultaten voor programmamanagement. Klanten, management, werknemers en leveranciers volgen deze resultaten nauwgezet. 
  • Resultaten op middellange termijn. Vooral management, investeerders (ROI) en regelgevers zijn hierin geïnteresseerd.
  • Tijdelijke resultaten van programma- of interim-management. De focus ligt hierbij op coördinatie en innovatie in de supply chain en op samenwerking en cultuurverandering in de teams.

Resultaten op korte termijn

Interim-management is gericht op het verbeteren van resultaten op korte termijn. Daarbij gaat de aandacht van investeerders/stakeholders en interne regelgevers vaak vooral uit naar die resultaten waarvan de doelen vastgesteld zijn, zoals winst en verlies. Om deze resultaten te verbeteren, worden harde maatregelen met serieuze effecten op personeel, processen, producten en strategieën dikwijls niet geschuwd. 

Red Stone Management is ervan overtuigd dat resultaat alleen duurzaam kan zijn, wanneer dit tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met klanten, werknemers en leveranciers. Daarom hechten wij bij iedere opdracht groot belang aan een ondubbelzinnige beschrijving van de gewenste resultaten. Wat willen we nu eigenlijk precies met elkaar bereiken? Na afloop van de opdracht gaan we zorgvuldig na of we het beschreven resultaat behaald hebben. 

Resultaten op middellange termijn

Bij het bereiken van resultaten op middellange termijn liggen de zaken anders. Om hiervoor nieuwe kansen te creëren, moeten de stakeholders en hoofdrolspelers een nieuwe balans vinden tussen overhead en uitvoering. In de afgelopen tien jaar hebben wij het gewenste resultaat in 93% van de gevallen behaald of overtroffen. Voorbeelden hiervan:

  • een return on investment van meer dan 100% in een jaar
  • bij meer dan tien organisaties slaagden wij erin om een omslag te maken van rode cijfers naar een situatie van (duurzame) winst
  • 25% extra omzet door extra Duitse en Scandinavische agenten
  • ontslag en herplaatsing van 183 personeelsleden in Nederland en – in een ander bedrijf – ontslag en herplaatsing van 1.107 werknemers in Europa

Meer weten over de resultaten van Red Stone Management?

LEES VERDER